Sudoku

Ułóż liczby w taki sposób, aby w każdym małym kwadracie. linii poziomej i pionowej znajdowały się od 1-9, nigdy nie mog± się powtarzać.
zacie