Crescent Solitaire

Przenieś wszystkie karty z zewnętrznych kupek na osiem kupek na

 środku palnszy w odpowiedniej kolejności.


Osoby na czacie